ಪುಟಗಳು

ಸೋಮವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27, 2014


ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಅವರಾರು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ
ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಸಿಕ್ಕವರು,
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಕ್ಕವರು,ತಲೆ ಕೂದಲ ಬಾಚಿ
ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆದವರಾರಿಲ್ಲ
 ಭಾನ ಚಂದಿರನ ತೋರಿಸಿ
ಊಟ ಮಾಡಿಸಿ ನನ್ನ ನಗು ನೋಡಿ
ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಈಗಿಲ್ಲ

ಬೆರಳುಗಳ ಜೊತೆ ಬೆರಳನಿಟ್ಟು
ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಸಿ,ಕತ್ತಲಿಂದ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ
ಅಂದವರು ಮತ್ತೆ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ ...

ಒಂದೇ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಊ೦ಡ,
ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡ
ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿ ಕೊಂಡವರಾರು ಈಗ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ


A heart touching poem by an
indian Soldier..
.

If I die in a war zone,
.
Box me up n send me home,
.
Put my gun on my chest,
.
And tell my mom i did my best,
.
N tell my dad not to bow,
.
He will never get tension from me
now,
.
Tell my bro to study perfectly Keys
of my bike will be his
permanently,
.
Tell my sis dont be upset,
.
Her bro will not rise after this
sunset,
.
Dont tell my friends they are
hearties, and start 2 ask for
parties
.
Tell my LOVE not to cry....
.
Because I'm A Soldier Born to
fight and Die for my motherland....
lets salute these martyrs who laid
down their lives and still doing
so....which make us live safely.

ಭಾನುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26, 2014

Name                                                      Birth and Death/ Martyrdom Anniversary  
Shaheed Bhagat Singh                        September 28, 1907 – March 23, 1931
Chandrashekhar Azad                       July 23, 1906 – February 27, 1931
Sukhdev Thapar                                  May 15, 1907 – March 23, 1931
Shivaram Rajguru                              August 24, 1908 – March 23, 1931
Batukeshwar Dutt                              November 18, 1910 – July 20, 1965
Chatrapati Shivaji Maharaj            February 19, 1630 – April 3, 1680
Mahatma Gandhi                                 October 2, 1869 – January 30, 1948
Ashfaqulla Khan                                October 22, 1900 – December 19, 1927
Ram Prasad Bismil                            June 11, 1897 – December 19, 1927
Dayanand Saraswati                        February 12, 1824 – October 30, 1883
Sardar Vallabh Bhai Patel             October 13, 1875 - December 15, 1950
Tatya Tope                                          1814 - April 18, 1859
Vinayak Damodar Savarkar         May 28, 1883 – February 26, 1966
Madan Lal Dhingra                          February 18, 1883 – August 17, 1909
Jawaharlal Nehru                            November 14, 1889 - May 27, 1964
Swami Shraddhanand                    February 6, 1856 – December 23, 1976
Vinobha Bhave                                 September 11, 1895 - November 15, 1982
Lala Lajpat Rai                                  January 28, 1865 – November 17, 1928
Mahatma Jyotirao Phule              April 11, 1827 – November 28, 1890
Savitribai Phule                            January 3, 1831 – March 10, 1897
Lala Hansraj                                      April 19, 1864 – November 15, 1938
Shyamji Krishna Varma               October 4, 1957 – March 30, 1930
Lala Har Dayal                                 October 13, 1884 – March 4, 1939
Swami Vivekananda                      January 12, 1863 – July 4, 1902
Virendranath Chattopadhyay October 31, 1880 - September 2, 1937
Ramakrishna Paramhansa          February 18, 1836 – August 16, 1886
Hari Kishan                                          1911 – June 9, 1931
Babasaheb Ambedkar                  April 14 1891 – December 6, 1956
Kartar Singh Sarabha                   May 24, 1896 – November 16, 1915
Subhash Chandra Bose                January 23, 1897 – Unknown
Shaheed Udham Singh                December 26, 1899 – July 31, 1940
Jatindra Nath Das                         October 27, 1904 – September 13, 1929
Bipin Chandra Pal                         November 7, 1858 – May 20, 1932
Sachindra Nath Sanyal                   1893 – February 7, 1942
Bal Gangadhar Tilak                      July 23, 1856 – August 1, 1920
Abul Kalam Azad                          November 11, 1888 – February 22, 1958
Surjya Sen                                      March 22, 1894 – January 12, 1934
Pingali Venkayya                        August 2, 1876 - July 4, 1963
Bankim Chandra Chattopadhyay   June 26, 1838 – April 8, 1894
Khudiram Bose                              December 3, 1889 – August 11, 1908
Rash Bihari Bose                           May 25, 1886 – January 21, 1945
Sri Aurobindo                                August 15, 1872 – December 5, 1950
Rani Laxmibai                               November 19, 1835 – June 18, 1858
Mangal Pandey                              July 19, 1827 – April 8, 1857
Ram Manohar Lohia                      March 23, 1910 – October 12, 1967
Babu Kunwar Singh                       November 1777 - April 23, 1858
Birsa Munda                                     November 15, 1875 - June 9, 1900
Lal Bahadur Shastri                       October 2, 1904 – January 11, 1966
Rajendra Prasad                             December 3, 1884 – February 28, 1963
Jayaprakash Narayan                     October 11, 1902 – October 8, 1979
Gopal Ganesh Agarkar                 July 14, 1856 - June 17, 1895
Jawaharlal Nehru                           November 14, 1889 – May 27, 1964
Sarojini Naidu                                February 13, 1879 – March 2, 1949
Gopal Krishna Gokhale                 May 9, 1866 – February 19, 1915
Bhikaki Rustom Cama                   September 24, 1861 – August 13, 1936
Dadabhai Naoroji                           September 4, 1825 – June 30, 1917
Aruna Asaf Ali                               July 16, 1909 – July 29, 1996
Usha Mehta                                    March 25, 1920 – August 11, 2000
Sucheta Kriplani                            June 25, 1908 – December 1, 1974
Vasudev Balwant Phadke              November 4, 1845 – February 17, 1883
Narendra Mohan Sen                     1887 – 1963
Bhagwati Charan Vohra                 July 1903 – May 28, 1930
Sindhutai Sakpal                           November 14, 1948
Jaidev Kapoor                                October 24, 1908 – September 19, 1994
Durga Bhagwati Charan Vohra      October 8, 1907 – October 15, 1999

Important Historical Dates
Quit India Movement                     August 8, 1920
Kakori Kaand                                 August 9, 1925
Martyrdom Day of Bhagat

Singh, Sukhdev and Rajguru          March 23, 1931

ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23, 2014

ಮನಿಯಂಗೆ ಇದ್ದ ಕೋಳಿಗೆ 
ಪಡಿಗೆ ಹೋಪ ಚಟ 
ಪಡಿಗೆ ಹೋದ ಕೋಳಿಗೆ  ಮನಿಗೆ ಬಪ್ಪ ಹಠ 

ಸಚ್ಚಿನ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಭಾಲ್ಯದ ಫೋಟೋ

ಸಚ್ಚಿನ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಭಾಲ್ಯದ ಫೋಟೋ 

ಅಕ್ಕಿ ಮುಡಿ .....

ಅಕ್ಕಿ ಮುಡಿ.... ಅಕ್ಕಿ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸುಡುತ್ತಾರೆ